adresa

KATEDRA ALGEBRY A GEOMETRIE

Přírodovědecké fakulty univerzity palackého
17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 634 651
silvie.zatloukalova@upol.cz
Kudy k nám?

Publikace pracovníků KAG

Monografie nakladatel Heldermann Verlag

  • CHAJDA, I., PASEKA, J.: Algebraic Approach to Tense Operators, 2015, Lemgo, 204 s., Research and Exposition 35, 2015, Heldermann Verlag, ISBN 978-3-88538-235-5

Časopis Fuzzy Sets and Systems (pořadí časopisu 1/130, 2/255)

  • CHAJDA, I., PASEKA, J.: Galois connections and tense operators on q-effect algebras, 2016, 298(2016)56-68

Časopis IEEE Transactions on Fuzzy Systems (pořadí časopisu 1/123, 1/249)

  • HALAŠ,R., MESIAR,R., POCS,J.: Generators of aggregation functions and fuzzy connectives, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2016, přijato do tisku, IF=8,746

Časopis Information Fusion (pořadí časopisu 3/102, 9/123)

  • HALAŠ, R., MESIAR, R., POCS, J.: A new characterization of the discrete Sugeno Integral, Information Fusion, 2016, vol. 29, 84-86.

Časopis Information Sciences (pořadí časopisu 6/139)

  • HALAŠ,R., MESIAR,R., POCS,J.: Congruences and the discrete Sugeno integrals on bounded distributive lattices, Information Sciences, 2016, vol. 367-368, 443-448.
  • HALAŠ, R., POCS, J.: On the clone of aggregation functions on bounded lattices, Information Sciences, 2016, vol. 329, 381-389.
  • HALAŠ, R., POCS, J.: On lattices with a smallest set of aggregation functions, Information Sciences, 2015, vol. 325, 316-323.
  • HALAŠ, R., POCS, J.: Generalized one-sided concept lattices with attribute preferences, Information Sciences, 2015, vol. 303, 50-60.

Aktuality

Starší aktuality
12.10.2016 Výuka kombinované studium

V pátek 4. 11. 2016 od 9:00 do 12:00 konzultace (dr. Chodorová) KAG/KZME1 v učebně LP 1128 (přízemí).

V pátek 25. 11. 2016 od 9:00 do 13:00 výstupy (prof. Molnár) KAG/KDM1 v učebně LP 1128 (přízemí).

V pátek 9. 12. 2016 od 9:00 do 13:00 výstupy (prof. Molnár) KAG/KDM1 v učebně LP 1128 (přízemí).

 

20.09.2016 Výběr tématu závěrečné práce

Do sekce Současným studentům - Bakalářské/Magisterské studium byla vložena nová témata bakalářských/diplomových prací pro rok obhajoby 2018

16.09.2016 Uznávání předmětů a navyšování kapacity

S požadavky na uznávání předmětů z předchozího studia se zkratkou KAG/... a s navyšováním kapacity rozvrhových akcí předmětů KAG/... se obracejte pouze na tajemnici KAG dr. L. Juklovou.

10.12.2015 Cena děkana 2015

Děkan přírodovědecké fakulty ocenil v prosinci 2015 autory prestižních věděckých publikací a vynikající pedagogické pracovníky. Z KAG cenu obdrželi prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. (cena za vědeckou publikaci) a doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. (cena za pedagogickou činnost). Více zde.

25.08.2015 Komise DPS Algebra a geometrie

Složení oborové komise doktorského studijního programu Matematika pro obor Algebra a geometrie

01.02.2015 Složení komisí SZZ

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářských a navazujících magisterských oborů garantovaných KAG


Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet