Nacházíte se v sekci: Úvod » Současným studentům » Ph.D. studium » absolventi AG

Seznam absolventů doktorského studia oboru Algebra a geometrie

Rok obhajoby 1994

Radomír Halaš

 • téma: Ideály, anihilátory a poláry v uspořádaných množinách
 • školitel: Prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.

Rok obhajoby 1995

Petr Emanovský

 • téma: E-uzavřené množiny algebraických struktur
 • školitel: Prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.

Rok obhajoby 1996

Tomáš Kovář

 • téma: Obecná teorie DRl-monoidů
 • školitel: Prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.

Marek Jukl

 • téma: Ke geometrické algebře nad lokálními okruhy speciálních typů
 • školitel: Doc. RNDr. D. Klucký, CSc.

Rok obhajoby 1999

Renata Smolíková

 • téma: Kategorie fuzzy automatů
 • školitel: Prof. RNDr. J. Močkoř, DrSc.

Miroslav Kotrle

 • téma: Faktorizace q-tvarů dle tolerancí
 • školitel: Prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.

Vladimír Slezák

 • téma: Spojitelnost v incidenčních strukturách
 • školitel: Prof. RNDr. František Machala, DrSc.

Rok obhajoby 2001

Radim Bělohlávek

 • téma: Convex sets in universal algebra
 • školitel: Prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.

Dana Šalounová

 • téma: Netranzitivní zobecnění uspořádaných okruhů
 • školitel: Prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.

Rok obhajoby 2003

Marek Pomp

 • téma: Homomorfismy incidenčních struktur, modulární incidenční struktury
 • školitel: Prof. RNDr. František Machala, DrSc.

Dana Smetanová

 • téma: The regularity problem in the calculus of variations
 • školitel:Prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.

Rok obhajoby 2004

Jan Kühr

 • téma: Dually residuated lattice ordered monoids
 • školitel: Prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.

Volodymyr Kiosak

 • téma: Speciální difeomorfismy variet s afinní konexí
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

Vilém Vychodil

 • téma: Equational fragment of fuzzy logic
 • školitel: Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D.

Lukáš Rachůnek

 • téma: Torse-forming vector fields in T-semisymmetric Riemannian spaces
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

Jana Šeděnková

 • téma: Representations of varionational sequences and Lepage forms
 • školitel: Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Petr Volný

 • téma: Nonholonomic systems
 • školitel: Prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.

Rok obhajoby 2006

Filip Švrček

 • téma: Closure and interior operators on algebras of logics
 • školitel: Prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.

Luboš Plojhar

 • téma: Implication reducts of some nonclassical logics
 • školitel: Prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.

Taťána Funioková

 • téma: Fuzzy tolerance relations and closure-like structures
 • školitel: Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D.

Jan Outrata

 • téma: Factorizing fuzzy concept lattices by similirity
 • školitel: Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D.

Vladimír Sklenář

 • téma: Metody redukce velikosti konceptuálních svazů pomocí omezení
 • školitel: Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D.

Rok obhajoby 2007

Miroslav Kolařík

 • téma: Structures derived from lattices
 • školitel: Prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.

Rok obhajoby 2008

Marie Chodorová

 • téma: Holomorfně projektivní zobrazení na Kählerovy prostory a jejich zobecnění
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

Pavlína Račková

 • téma: Akce polohypergrup a modelování hypergrup integrálními operátory
 • školitel: Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.

Rok obhajoby 2009

Michal Botur

 • téma: Commutative Basic Algebras
 • školitel: Prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.

Rok obhajoby 2010

Hana Chudá

 • téma: Některé vlastnosti geodetických zobrazení a jejich zobecnění
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

Rok obhajoby 2012

Olena Chepurna

 • téma: Diffeomorphisms of Riemanniean spaces with preserved Einstein tensor
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

Petra Pirklová

 • téma: Metrizovatelnost afinní konexe
 • školitel: Doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.

Maria Trnková

 • téma: Grassmannians over A-modules and hyperbolic 3-manifolds
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

Rok obhajoby 2015

Jan Krňávek

 • téma: Některé třídy basic algeber a souvisejících struktur
 • školitel: Doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.

Rok obhajoby 2016

Zdeněk Svoboda

 • téma: Operators on Ordered Algebras
 • školitel: Prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.

Rok obhajoby 2017

Patrik Peška

 • téma: F-planární zobrazení speciálních variet
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet