Nacházíte se v sekci: Úvod » Současným studentům » Ph.D. studium » absolventi DM

Seznam absolventů doktorského studia oboru Didaktika matematiky

Rok obhajoby 2011

Jana Slezáková

  • téma: Geometrická představivost v rovině
  • školitel: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Jiří Břehovský

  • téma: Induktivní a deduktivní přístupy při výuce matematiky
  • školitel: Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.

Rok obhajoby 2012

Radek Horenský

  • téma: Využití invariantů a poloinvariantů v práci s matematicky nadanými žáky
  • školitel: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Rok obhajoby 2013

František Šíma

  • téma: Matematizace reálných situací a slovní úlohy
  • školitel: Doc. RNDr. Stanislav Trávníček, CSc.

Rok obhajoby 2015

Jiří Hátle

  • téma: Výuka prvků matematické analýzy na střední škole s využitím ICT
  • školitel: Doc. RNDr. Stanislav Trávníček, CSc.

Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet