Aktuality

08.11.2018 učitel HV, MAT pro SŠ
17.09.2018 sylabus KAG/KYBB
17.09.2018 Témata BP a DP pro rok obhajoby 2020
Nacházíte se v sekci: Úvod » Aktuality

Aktuality

17.09.2018 sylabus KAG/KYBB

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Sylabus pro předmět Kybernetická bezpečnost Univerzita Palackého v Olomouci

 SYLABUS


Předmět Kybernetická bezpečnost je jednosemestrální celouniverzitní kurz s alokací 4 hodin za měsíc. Kurz studentům poskytne úvodní seznámení s problematikou kybernetické bezpečnosti. Jednotlivé semináře se postupně věnují teoretickým, historickým, konceptuálním, legislativním a částečně také technickým aspektům kybernetické bezpečnosti. V rámci výuky budou studenti seznámeni se základní teorií kybernetické bezpečnosti, používanou odbornou terminologií, současným zajišťováním kybernetické bezpečnosti v České republice a ve světě či s historií kybernetických útoků, jejich taxonomií a typologií. Specifikem kurzu je rovněž poskytnutí praktických informací z oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti v České republice díky přednášejícím, kterými primárně budou pracovníci Národního centra kybernetické bezpečnosti. Kurz se rovněž věnuje fenoménům, jako je kybernetická válka a kybernetická špionáž, či roli nestátních aktérů v kyberprostoru a významu médií a internetu v dnešním světě.Náplní kurzu budou rovněž diskuze o nebezpečích, která nejčastěji číhají na uživatele na internetu i to, jak těmto nástrahám předcházet či jak se jim bránit.

Hodnocení

 • Závěrečný test

Program kurzu

 1.       týden (19. září) – Představení organizace, činnosti a základní pojmy – ing. Miriam Sedláčková
 •          Kdo jsme? Jaké jsou naše úkoly? (prezentace NÚKIB)
 •          Co je kyberprostor a jak funguje?
 •          Co je kybernetická bezpečnost? Proč je kybernetická bezpečnost dnes tak významná?

Vedle toho budou studenti seznámeni:

 •          S obsahem a požadavky na zakončení předmětu
 •          Se základní terminologií KB

 

Povinná literatura:

Stránky www.GovCERT.cz.

Výkladový slovník AFCEA. 2015. https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/vykladovy-slovnik/.

SCADA. Film. https://inductiveautomation.com/what-is-scada.

 

 1.       týden (17. říjen)– přednášející kpt. Mgr. Roman Mráka
 •          Nejčastější druhy trestné činnosti páchané v online prostředí
 •          Tuzemské policejní složky působící v boji proti KK
 •          Mezinárodní policejní spolupráce (EUROPOL/EC3, INTERPOL)
 •          Nejčastější psychologie pachatelů a obětí (modus operandi, jednání)
 •          Deep web, Dark net, nejznámější tržiště s ilegálními komoditami, skrytá fóra, virtuální měny
 •          Demonstrace vybraných druhů KK na praktických ukázkách a případových studiích
 •          Význam preventivních programů a osvěty široké veřejnosti coby součásti digitální hygieny

Povinná literatura:

The Internet Organised Crime Threat Assesment (IOCTA) 2015, EUROPOL (s. 18. – 54).
https://www.europol.europa.eu/latest_publications/31

Jirovský, Václav (2007), Kybernetická kriminalita, s. 15–31, s. 47.–52, s. 88–95, s. 111–113, s. 123–127, s. 195–207.

Kolouch Jan (2016), CyberCrime, kap. 4 a 5.

Doporučená literatura:

Finn, David. 2014. Combating cybercrime with technology. Microsoft video, 10:47. http://www.microsoft.com/en-us/showcase/details.aspx?uuid=2019fefe-496e-427c-b246-593497c31d45.

Kellerman, Tom. – Gene, West. 2014. What are today´s top cyber crime threats? Bloomberg video, 4:24. http://www.bloomberg.com/news/videos/b/c5b55221-0ca5-4711-8a0a-0a77e86dada5.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Část druhá - pouze seznam paragrafů TČ.

 

 1.       týden (31. říjen) – přednášející: Lucie Kadlecová, MA
 •          Mezinárodní vztahy v kybernetickém prostoru
 •          Kyber iniciativy v mezinárodních organizacích
 •          Úvod do mezirodního práva v kybernetickém prostoru

Povinná literatura

Nazli Choucri (2012) Cyberpolitics in International Relations (The MIT Press: Cambridge, MA), 49–70 (Chapter 3: Cyberspace: New Domain of International Relations).

Joseph Nye (2010) Cyber Power, Belfer Center, Harvard Kennedy School. https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/cyber-power.pdf.

Michael Schmitt and Liis Vihul (2014) The Nature of International Law Cyber Norms, Tallinn Paper no. 5, Tallinn.

Peter W. Singer and Allan Friedman (2014) Cybersecurity and Cyberwar. What Everyone Needs to Know (Oxford University Press: Oxford), pp. 122–126, 185–193.

 

Doporučená literatura

NATO Cyber Defence. http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm

NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. https://ccdcoe.org/

Europa Commission, Digital Single Market. http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/

ENISA. https://www.enisa.europa.eu/

OSCE, Confidence building measures. http://www.osce.org/cyber-ict-security

International Telecommunication Union. http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx

Neil Robinson (2013) Cybersecurity Strategies Raise Hopes of International Cooperation, RAND. http://www.rand.org/pubs/periodicals/rand-review/issues/2013/summer/cybersecurity-strategies-raise-hopes-of-international-cooperation.html

Michael Schmitt (2014) The Law of Cyber Warfare: Quo Vadis?, Stanford Law and Policy Review 27 (2-3).

Jason Healey (2011) Beyond Attribution: Seeking National Responsibility for Cyber Attacks, The Atlantic Council. http://www.atlanticcouncil.org/images/files/publication_pdfs/403/022212_ACUS_NatlResponsibilityCyber.PDF

Pouze pro referenci: Michael Schmitt (ed.) (2017) Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations (Cambridge University Press: Cambridge).

 

 

 1.       týden (14. listopad) –přednášející PhDr. Roman Pačka
 •          Kybernetické útoky: základní terminologie a aktuální trendy
 •          Konceptuální vymezení kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany
 •          Tvorba kybernetické bezpečnostní politiky
 •          Role a funkce státu v zajišťování kybernetické bezpečnosti (současní hlavní aktéři v ČR)
 •          Kyberterorismus jako hypotetický fenomén?
 •          Kybernetický konflikt, kybernetická válka, hybridní konflikt, politicky motivované útoky
 •          Rozbor a modus operandi
 •          Reakce a opatření
 •          České i zahraniční případové studie

 

 

Povinná literatura:

Healey, Jason. 2013. A Fierce Domain: Conflict in Cyberspace, 1986 to 2012. Cyber Conflict Studies Association. s. 14 – 232.

http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/11/ER140527_Rethinking_Information.pdf, s. 5-18.      

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402390.2014.977382, s. 4-37.

Costigan, Sean. 2014. The Internet of Things and the role of government. Diplomatic Courier. http://www.diplomaticourier.com/2014/12/02/cybersecurity-the-internet-of-things-and-the-role-of-government/.

Melih, Bilgil. 2009. History of the Internet. Film. https://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4.

Singer, Peter W. – Friedman, Allan. 2014. Cybersecurity and Cyberwar. What Everyone Needs to Know. http://news.asis.io/sites/default/files/Cybersecurity_and_Cyberwar.pdf, s. 34 - 166.

Pačka, Roman. 2015. Difference Between Cyber Security and Cyber Defence from a Czech Perspective. In Cyber Security Review.

GEERS, Kenneth. Cyber war in perspective: Russian aggression against Ukraine. Tallinn: NATO CCD COE Publications, 2015, s. 87-103. ISBN 978-9949-9544-4-5 (16 stran)

 

 

Doporučená literatura:

 

Rid, Thomas. 2013.: Cyber war will not take place. London: Hurst & Company, xvi, 218 s. ISBN 9781849042802.

Pavlíková, Miroslava. Kybernetický boj mezi Ruskem A Ukrajinou v rámci ukrajinského konfliktu. Obrana a strategie [online]. University of Defence, 2016, 16 (1) [cit. 2016-07-17]. DOI: 10.3849/1802-7199.16.2016.1.079-098. ISSN 1802-7199. Dostupné z:http://www.obranaastrategie.cz/cs/archiv/rocnik-2016/1-2016/clanky/kyberneticky-boj-mezi-ruskem-a-ukrajinou-v-ramci-ukrajinskeho-konfliktu.html#.V4u_0LiLTIU

 

 

 1.       týden (28. listopad) – přednášející: Mgr. Miroslava Pavlíková
 •          Geneze kybernetických hrozeb, historie versus současnost, demokratizace a proliferace kyberprostoru
 •          Nejvýznamnější případové studie z historie
 •          Taxonomie útoků, code based, content based (IW)
 •          Základní typologie a motivace útočníků
 •          Propaganda, informační válka, trolling

 

 

Povinná literatura:

Drmola, J. (2013): Konceptualizace kyberterorismu. In Vojenské rozhledy, roč. 22 (54), č. 2, s. 94–102, ISSN 1210-3292

http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1460&context=jss

https://www.usnwc.edu/getattachment/762be9d8-8bd1-4aaf-8e2f-c0d9574afec8/Cyber-War,-Cybered-Conflict,-and-the-Maritime-Doma.aspx

 1.       týden (12. prosinec) – přednášející: Ing. Miriam Sedláčková
 •          Základy digitální hygieny se zaměřením na studenty coby běžné uživatele
 •          Závěrečný test (povinný pro všechny)

17.09.2018 Témata BP a DP pro rok obhajoby 2020

Na webu katedry (v sekci "Současným studemtům - Baklářřské/Magisterské studim - Bakalářské/Diplomové práce") byla zveřejněna témeta bakalářských a diplomových prací pro rok obhajoby 2020. Témata si volí studenti 2. ročníku bc studia a 1N ročníku NMgr studia.

Publikace pracovníků KAG

Časopis International Journal of Approximate Reasoning (pořadí časopisu 23/130)

 • HALAŠ,R., MESIAR,R., POCS,J. Generalized comonotonicity and new axiomatization of Sugeno integrals on bounded distributive lattices, International Journal of Approximate Reasoning, 2017, vol. 81, 183-192, IF=2,696

Monografie nakladatel Heldermann Verlag

 • CHAJDA, I., PASEKA, J.: Algebraic Approach to Tense Operators, 2015, Lemgo, 204 s., Research and Exposition 35, 2015, Heldermann Verlag, ISBN 978-3-88538-235-5

Časopis Fuzzy Sets and Systems (pořadí časopisu 1/130, 2/255)

 • RACHŮNEK, J., ŠALOUNOVÁ, D.: Derivations on algebras of non-commutative generalization of teh Lukasiewicz logic, 2017, DOI 10.1016.fss.2017.01.013
 • RACHŮNEK, J., ŠALOUNOVÁ, D.: Ideals and involutive filtersin generalizations of fuzzy structures, 2017, vol. 311, 70-85
 • CHAJDA, I., PASEKA, J.: Galois connections and tense operators on q-effect algebras, 2016, 2016, vol. 298, 56-68

Časopis IEEE Transactions on Fuzzy Systems (pořadí časopisu 1/123, 1/249)

 • HALAŠ,R., MESIAR,R., POCS,J. On linearization of Sugeno integrals on boundeddistributive lattices, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, IF 7,671, pořadí časopisu 4/133, 9/260.

 • HALAŠ,R., MESIAR,R., POCS,J.: Generators of aggregation functions and fuzzy connectives, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2016, vol. 24, no. 6, 1690-1694, IF=8,746

Časopis Information Fusion (pořadí časopisu 3/102, 9/123)

 • HALAŠ, R., MESIAR, R., POCS, J.: A new characterization of the discrete Sugeno Integral, Information Fusion, 2016, vol. 29, 84-86.

Časopis Information Sciences (pořadí časopisu 8/143)

 • BOTUR M.,HALAŠ,R., MESIAR,R., POCS,J. On generating of idempotent aggregation functions on bounded lattices, Information Sciences, 2018, vol. 430-431. 39-45.<
 • HALAŠ,R., MESIAR,R., POCS,J. Description of sup- and inf-preseving functions via families of clusters in data tables, Information Sciences, vol. 400-401, 173-183, IF=3,362
 • HALAŠ,R., MESIAR,R., POCS,J.: Congruences and the discrete Sugeno integrals on bounded distributive lattices, Information Sciences, 2016, vol. 367-368, 443-448.
 • HALAŠ, R., POCS, J.: On the clone of aggregation functions on bounded lattices, Information Sciences, 2016, vol. 329, 381-389.
 • HALAŠ, R., POCS, J.: On lattices with a smallest set of aggregation functions, Information Sciences, 2015, vol. 325, 316-323.
 • HALAŠ, R., POCS, J.: Generalized one-sided concept lattices with attribute preferences, Information Sciences, 2015, vol. 303, 50-60.

Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet