Nacházíte se v sekci: Úvod » Katedra » Členové katedry

Členové katedry

Vedení katedry a sekretariát

Doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
• vedoucí katedry
• tel.:58 563 46 40
Prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
• zástupce vedoucího katedry
• tel.:58 563 46 54
RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.
• tajemnice katedry
• tel.:58 563 46 43
Silvie Zatloukalová
• sekretářka katedry
• tel.:58 563 46 51

Oddělení algebry

Oddělení zabezpečuje výuku algebry, teoretické aritmetiky, teorie čísel, teorie množin a teorie pravděpodobnosti pro studenty magisterského studia matematiky (učitelského i neučitelského).

Prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
• zástupce vedoucího katedry
• tel.:58 563 46 54
Prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.
• vedoucí oddělení algebry
• tel.:58 563 46 53
Prof. RNDr. Jiří Rachůnek, Dr.Sc.
• tel.:58 563 46 50
Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
• tel.:58 563 46 58
Doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
• tel.:58 563 46 52
Doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
• tel.:58 563 46 40

Oddělení geometrie

Oddělení garantuje náplň výuky geometrických disciplín pro učitelské a odborné studium matematiky, a také pro odborné studium fyziky a optiky. Dále zajišťuje podstatnou část výuky v oboru deskriptivní geometrie.

Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
• vedoucí oddělení geometrie
• tel.:58 563 46 56
Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
• tel.:58 563 46 49
Doc. RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
• tel.:58 563 46 60
RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.
• tel.:58 563 46 43
RNDr. Marie Chodorová, Ph.D.
• tel.:58 563 46 47
Mgr. Patrik Peška, Ph.D.
• tel.:58 563 40 71

Oddělení didaktiky matematiky a elementární matematiky

Oddělení zabezpečuje náplň výuky didaktiky, seminářů ze školské matematiky a dalších předmětů zaměřených na profesní učitelskou přípravu studentů i přípravu školních praxí studentů.

Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
• vedoucí oddělení didaktiky matematiky
• tel.:58 563 46 41
RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
• tel.:58 563 46 42
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
• tel.:58 563 46 59
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
• tel.:58 563 46 45

Odborní pracovníci

• Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. Mgr. Jozef Pócs, Ph.D.
• tel.:58 563 46 55
Mgr. Jiří Hátle, Ph.D.
• tel.:58 563 46 76

Externí pracovníci

Doc. RNDr. Pavla Kunderová, CSc.
• tel.:58 563 46 55
Doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.
• tel.:58 563 47 59
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
• tel.:58 563 40 71


Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet