Aktuality

08.11.2018 učitel HV, MAT pro SŠ
17.09.2018 sylabus KAG/KYBB
17.09.2018 Témata BP a DP pro rok obhajoby 2020
Nacházíte se v sekci: Úvod » Současným studentům » Magisterské studium

Navazující magisterské studium

KYBB

Prezentace

19. 9. 2018

17. 10. 2018

31. 10. 2018

14. 11. 2018

28. 11. 2018

6. 12. 2018

Informace pro studenty prezenčního i kombinovaného studia

S požadavky na uznávání předmětů z předchozího studia se zkratkou KAG/... a s navyšováním kapacity rozvrhových akcí předmětů KAG/... se obracejte pouze na tajemnici KAG dr. L. Juklovou.

Informace pro studenty navazujících magisterských oborů Učitelství matematiky pro SŠ, Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ, Diskrétní matematika, Učitelství matematiky SŠ (jedooborové) - doplnění aprobace:

Po absolvování magisterského studia v oborech Učitelství matematiky pro SŠ, Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ, nebo Didaktika matematiky, lze pokračovat v dalším studiu na KAG v doktorských oborech :

Kombinované studium NMgr - informace

Akademický rok 2018/2019

Studenti jsou povinni během prvních tří týdnů výuky kontaktovat vyučující jednotlivých předmětů.

V závorce jsou uvedeny kódy předmětů prezenčního studia se stejným obsahem. Během prvního týdne výuky budou zveřejněny u každého předměty (odkazem ze zkratky) požadavky vyučujících pro absolvování předmětů zimního semestru.

Konzultace z KAG/KDM1 Didaktiky matematiky 1 jsou v pátek 2. 11. 2018 a v pátek 23. 11. 2018 vždy 9:45-13:00 v učebně LP 1025 (přízemí).

Zimní semestr:

Letní semestr:


Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet