Nacházíte se v sekci: Úvod » Současným studentům » Magisterské studium

Navazující magisterské studium

Informace pro studenty prezenčního i kombinovaného studia

S požadavky na uznávání předmětů z předchozího studia se zkratkou KAG/... a s navyšováním kapacity rozvrhových akcí předmětů KAG/... se obracejte pouze na tajemnici KAG dr. L. Juklovou.

Informace pro studenty navazujících magisterských oborů Učitelství matematiky pro SŠ, Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ, Diskrétní matematika, Učitelství matematiky SŠ (jedooborové) - doplnění aprobace:

Po absolvování magisterského studia v oborech Učitelství matematiky pro SŠ, Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ, nebo Didaktika matematiky, lze pokračovat v dalším studiu na KAG v doktorských oborech :

Kombinované studium NMgr - informace

Akademický rok 2020/2021

Studenti jsou povinni během prvních dvou týdnů výuky kontaktovat vyučující jednotlivých předmětů.

Data povinných semináře z didaktiky matematiky (výstupy) budou zveřejněny během října 2020.

Informace předmětům jsou postupně aktualizovány do 30. 9. 2020

Zimní semestr:

Letní semestr:

Požadavky, které nejsou zde obdrží studenti (zapsaní na předmětu k 11. 2. 2021) e-mailem přímo od vyučujícího daného předmětu.


Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet