Nacházíte se v sekci: Úvod » Katedra » O katedře

O katedře

Historie Katedry algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci navazuje na dlouhodobé tradice výuky matematiky, která započala již na olomoucké univerzitě v roce 1579.

Po obnovení univerzity v Olomouci v roce 1946 byl nejdříve na Pedagogické fakultě UP a na bienninu přírodních věd zřízen matematický ústav a později v roce 1952 vznikla na Pedagogické fakultě UP Katedra matematiky, fyziky a chemie. V roce 1953 byla na vzniklé Vysoké škole pedagogické ustavena samostatná Katedra matematiky pod vedením prof. J. Metelky, která se po založení Přírodovědecké fakulty UP postupně rozdělila na Katedru algebry a geometrie PřF UP, Katedru matematické analýzy PřF UP a Katedru metodiky matematiky a elementární matematiky PřF UP. Od katedry algebry a geometrie se v 70. letech oddělila Katedra teoretické kybernetiky PřF UP a Katedra matematické informatiky PřF UP, naopak po roce 1989 se stala její součástí Katedra metodiky matematiky a elementární matematiky PřF UP.

Katedra algebry a geometrie v současné době garantuje na Přírodovědecké fakultě UP bakalářské a na něj navazující magisterské učitelské studium matematiky a analogické formy studia pro deskriptivní geometrii. Dále je katedrou zajišťováno bakalářské a návazné magisterské studium diskrétní matematiky a v neposlední řadě je zde akreditováno doktorské studium s možností obhajovat disertační práce v oborech Algebra a geometrie a Didaktika matematiky.

Vedoucí katedry: Doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry: Prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
Tajemnice katedry: RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.

Katedra je členěna na tři oddělení:

Celkově působí na katedře 17 učitelů, z toho 5 profesorů a 7 docentů.


Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet