Nacházíte se v sekci: Úvod » Zájemci o studium » Proč studovat u nás

Proč studovat na kag.upol.cz?

Proč studovat matematiku? Matematika představuje základ, na němž lze exaktním způsobem vystavět všechny přírodní vědy, technické vědy i vědy společenské. Studium matematiky je především zaměřeno na osvojení matematického způsobu myšlení, díky němuž dokážete nejen navrhnout matematický popis konkrétních situací , ale také nalézt a pochopit souvislosti mezi fakty z nejrůznějších oborů věd a lidské činnosti. Matematika, to rozhodně nejsou jen výpočty či odvozování vzorců…

Důvody, proč studovat matematiku právě na kag.upol.cz mohou být tyto:

  • šest desítek let tradice přípravy matematiků zaměřených na algebru, geometrii a vyučování matematice
  • vědecká činnost zaměřená na disciplíny vyučovaných oborů - výuka obohacována o aktuální vědecké poznatky
  • příznivý poměr počtu studentů na jednoho akademického pracovníka - individuální přístup ke studentům
  • propojení teoretické výuky s aplikacemi v ostatních oblastech lidského poznání
  • možnost zapojit se do vědeckého výzkumu
  • výuka za podpory ICT komponent
  • bohaté zastoupení pedagogických praxí různého typu (u programů zaměřených na vzdělávání)
  • velká nabídka volitelných předmětů - přizpůsobení studia zájmům posluchače
  • dobré uplatnění na trhu práce

Univerzita Palackého v Olomouci je datem svého založení (1573) druhou nejstarší univerzitou v ČR a stejně stará je zde i tradice výuky matematiky. Krom vlastního studia nabízí studentům kvalitní zázemí (knihovny, studovny, informační centrum). Samotné město Olomouc je zajímavé tím, že cca 20% jeho populace tvoří studenti UP (jeden z nejvyšších podílů v ČR) a dokáže tak vyjít vstříc jejich potřebám a zájmům.


Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet