Nacházíte se v sekci: Úvod » Současným studentům » Ph.D. studium » studenti DM

Seznam studentů doktorského studia oboru Didaktika matematiky

Prezenční forma studia

Rok zahájení studia 2012

Radka Borůvková

 • téma: Moderní vyučovací metody v matematice jako prostředek zlepšení vztahů ve třídě
 • školitel: Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.

Rok zahájení studia 2014

Martina Vinklářová

 • téma: Tvořivé vyučování geometrie s využitím historických učebnic matematiky
 • školitel: Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
 • konzultant: Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

Kombinovaná forma studia

Rok zahájení studia 2014

Vojtěch Zlámal

 • téma: Metody řešení planimetrických úloh
 • školitel: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Rok zahájení studia 2016

Dag Hrubý

 • téma: Postavení matematické analýzy ve výuce matematiky na gymnáziu
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
 • konzultant: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Rok zahájení studia 2017

Dana Vojtovičová

 • téma: Dvojjazyčné vyučování matematice
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Persefoni Urbánková

 • téma: Formální analýza konceptů a její využití ve školské matematice
 • školitel: Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.

Studenti s přerušeným studiem nebo ukončení bez absolvování

Rok zahájení studia 2007

Jitka Kunčarová

 • stav: ukončeno na vlastní žádost v roce 2010
 • školitel: Prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.

Rok zahájení studia 2008

Michal Daněk

 • stav: ukončeno na vlastní žádost v roce 2011
 • školitel: Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.

Rok zahájení studia 2010

Miroslav Kružík

 • téma: přerušeno 2017
 • školitel: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Libor Lepík

 • stav: ukončeno v roce 2013
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Zuzana Strachotová

 • stav: ukončeno na vlastní žádost v roce 2013
 • školitel: prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

Petr Kasal

 • stav: ukončeno 2017
 • školitel: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Jakub Tláskal

 • stav: ukončeno na vlastní žádost v roce 2016
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Roman Grebeň

 • stav: ukončeno 2016 (zemřel)
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Rok zahájení studia 2010

Ludmila Kroulíková (Benešová)

 • téma: přerušeno 2017
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Rok zahájení studia 2011

Marie Němcová

 • stav: ukončeno na vlastní žádost v roce 2013
 • školitel: Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.

Rok zahájení studia 2012

Zuzana Jarošová

 • stav: ukončeno na vlastní žádost v roce 2015
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Barbora Slováková (Bartošová)

 • téma: přerušeno 2017
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Rok zahájení studia 2013

Pavel Holman

 • téma: ukončeno 2017
 • školitel: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Marcela Lehotská

 • téma: ukončeno na vlastní žádost v roce 2016
 • školitel: Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.

Markéta Šnoriková

 • téma: přerušeno v roce 2015
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Rok zahájení studia 2014

Martina Janáčková

 • téma: ukončeno na vlastní žádost v roce 2015
 • školitel: Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.

Jana Vintrová

 • téma: ukončeno na vlastní žádost v roce 2016
 • školitel: Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.

Rok zahájení studia 2016

Jan Raška

 • téma: ukončeno na vlastní žádost v roce 2017
 • školitel: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc..
 • konzultant: RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.


Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet