• Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0310
  • Doba řešení: říjen 2010 - září 2013
Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů pro uplatnění v konkurenčním prostředí

Aktuality


25. 6. 2013

V sekci konference došlo k aktualizaci.


9. 11. 2012

V sekcích Publikace a Studijní materiíly došlo k aktualizacím.


30. 3. 2012

Na stránky byla přidána fotodokumenmtace a byly aktualizované některé údaje.


29. 4. 2011

Na stránky projektu bylo přidáno stručné Info o projektu a také aktuální složení Projektového týmu.


26. 4. 2011

Stránky projektu byly na adrese http://www.kag.upol.cz/ucitprir uvedeny do provozu.

  • Administrátor: RNDr. Filip Švrček, Ph.D.
  • Katedra algebry a geometrie, PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc