Nacházíte se v sekci: Úvod » Katedra » Členové katedry » RNDr. Jaroslav Švrček CSc.

RNDr. Jaroslav Švrček CSc.

RNDr. Jaroslav Švrček CSc.

Odborné zaměření:

didaktika matematiky a elementární matematika

Kontakt:

Telefon: +420 58 563 4659
E-mail: jaroslav.svrcek@upol.cz
Adresa: KAG, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Pracovna: 5.015
Konzultační hodiny: Út (09:45 - 11:15), Pá (09:00 - 10:30)Publikační činnost

 • ŠVRČEK, Jaroslav. Vzorec pro počet prvků sjednocení n konečných množin a jeho využití na gymnáziu. MFvŠ, roč. 6, 1975/76, č. 3, s. 161-164.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Direktní součiny polosvazů. Diplomová práce, PřF UP Olomouc, 1976, 40 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Problém izomorfismu direktních rozkladů relačních systémů. Práce SVOČ, UP Olomouc, 1977, 9 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. K problému direktních součinů relačních systémů. Rigorózní práce, PřF UP Olomouc, 1977, 42 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Odhady goniometrických výrazů. MFvŠ, roč. 10, č. 8,1980, s. 568-573.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. A Contribution to the Theory of Decompositions of Partial algebras. Acta Univ. Palackiana Olomucensis, Tom 69, 1981.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Matematika převážně vážně (diferenciální počet) –7. část. (scénář k pořadu ČST Brno), 40 min., 1982.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. O posloupnosti ortických trojúhelníků. Rozhledy M-F,roč. 64, 1985/86, č. 7, s. 275-279.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Konstrukce pravidelného pětiúhelníka. MFvŠ, roč. 16,1986, č. 8, s. 524-527.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Akvaball a kombinatorika. Rozhledy M-F, roč. 65,1986/87, č. 6, s. 251-253.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Úpatnicové trojúhelníky. Rozhledy M-F, roč. 65,1986/87, č. 8, s. 312-315.
 • ŠVRČEK, Jaroslav a VANŽURA, Jiří. Geometrie trojúhelníka. Praha: SNTL, 1988, DT 514.112.3(075), 248 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. C`evova a van Aubelova věta. Rozhledy M-F, roč. 68,1989/90, č. 3, s. 99-102.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Numerické řešení hyperbolické rovnice s nelineárnímtlumícím členem. Kandidátská dizertační práce, VUT Brno, 1989, 56 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Obučenijeto po matěmatika a informatika. MFvŠ, roč.21, 1990, č. 4, 275-276.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Funkce se symetrickými grafy. Rozhledy M-F, roč. 69, 1990/91, č. 4, s. 157-159.
 • MOLNÁR, Josef a ŠVRČEK, Jaroslav. Matematické korespondeční semináře na severní Moravě. In Sborník „40 let MO v Československuÿ, Praha:JČMF, 1993, s. 23-26.
 • MOLNÁR, Josef a ŠVRČEK, Jaroslav. Korespondencyjne Seminarium Matematyczne w O lomu´ncu. Warszawa: Gradient, roč. 2, 1993, č. 6, ISSN 1230-0268, str. 197–199.
 • MOLNÁR, Josef a ŠVRČEK, Jaroslav. Matematický korespondeční seminář. MFI, roč. 3, 1993/94, č. 1, s. 16-20.
 • MOLNÁR, Josef a ŠVRČEK, Jaroslav a KUČERA, Martin. Olomoucký matematický korespondenční seminář (1986–1991). Olomouc: vydavatelství UP, 1993, 75 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav a ŽIDEK, Stanislav. Zajímavé matematické úlohy. MFI,roč. 3, 1993/94, č. 1, s. 20.
 • ŠVRČEK, Jaroslav a MOLNÁR, Josef. Matematický duel. MFI, roč. 3, 1993/94, č. 2, s. 110-111.
 • MOLNÁR, Josef, ŠVRČEK, Jaroslav a KAČENKA, Petr. MAKOS ’93.Sborník podzimní školy, Olomouc: vydavatelství UP, 1994, 32 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Japonská planimetrie 18. a 19. století. MFI, roč. 4, 1994/95, č. 9, s. 385-391.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Lineární programování v úlohách. Skriptum UP Olomouc, 1995, ISBN 80-7067-499-7, 2. vydání UP Olomouc, 2003, ISBN 80-244-0705-1, 93 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav a LEISCHNER, Pavel. Ke dvěma úlohám SANGAKU.MFI, roč. 5, 1995/96, č. 7, s. 340-344.
 • ŠVRČEK, Jaroslav a LEISCHNER, Pavel. K dalším dvěma úlohám SANGAKU. MFI, roč. 6, 1996/97, č. 2, s. 63-68.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. O jedné staré planimetrické úloze. MFI, roč. 7, 1997/98,č. 1, s. 12-15.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. O jednom problému z kombinatorické geometrie. Rozhledy M-F, roč. 75, 1998, č. 1, s. 6-10.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Vybrané kapitoly z geometrie trojúhelníka. Praha: Karolinum, 1998, ISBN 80-7184-584-1, 2. (upravené) vydání, 2004 ISBN 80-246-0814-6, 148 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav, KALINOWSKI, Józef a GERETSCHLÄGER, Robert.The International Mathematical Competition Bílovec – Chorzów – Graz. Presented at WFNMC3, China, July 1998, published in Mathematics Competitions.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Užitečná nerovnost. Rozhledy M-F, roč. 75, 1998, č. 4,s. 149-152.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Úplná indukce v kombinatorických úlohách. MFI, roč. 7, 1997/98, č. 10, s. 583-588.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Čtyři řešení jedné úlohy vlámské MO. MFI, roč. 8,1998/99, č. 9, s. 515-519.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Logo 40. MMO. MFI, roč. 9, 1999/2000, č. 6, s.333-336.
 • ŠVRČEK, J. Goniometrický tvar C`evovy věty. Rozhledy M-F, roč. 76, 1999, č. 6, s. 267-272.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Jak řešit cyklické soustavy rovnic? MFI, roč. 9, 1999/2000, č. 9, s. 513-518.
 • CALÁBEK, Pavel a ŠVRČEK, Jaroslav. Úvod do řešení funkcionálních rovnic. MFI, roč. 10, 2000/2001, č. 3, s. 129-133.
 • HORENSKÝ, Radek a ŠVRČEK, Jaroslav. O posloupnosti mocnin celého čísla. MFI, roč. 10, 2000/2001, č. 4, s. 193-198.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Goniometrické substituce. MFI, roč. 10, 2000/01, č. 10, s. 577-582.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. The Systems of Cyclic Equations. Mathematics and Informatics Quarterly, Vol. 11, 2001, No. 1, p. 4-7.
 • CALÁBEK, Pavel a ŠVRČEK Jaroslav. Počítejte s Klokanem – Student (sbírka úloh s řešením pro 3. a 4. ročník SŠ z mezinárodní soutěže Matematický klokan 1995–1999).Olomouc: Prodos, 2001, ISBN 80-7230-097-0, 64 stran.
 • CALÁBEK, Pavel a ŠVRČEK, Jaroslav. Muirheadova věta. Rozhledy M-F,roč. 77, 2000, č. 4, s. 163-167.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Obsah ortického trojúhelníku. Rozhledy M-F, roč. 77, 2000, č. 5-6, s. 225-228.
 • CALÁBEK, Pavel, MOLNÁR, Josef a ŠVRČEK, Jaroslav. In Sborník „MAKOS 2000ÿ. Olomouc: vydavatelství UP, 2000, ISBN 80-7015-744-5, 46 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Čtverce a trojúhelníky připsané stranám trojúhelníku (I. část). In Sborník MAKOS 2000, Olomouc: vydavatelství UP, ISBN 80-7015-744-5, s. 24-29.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Konkurentní přímky v geometrii trojúhelníku. MFI,roč. 11, 2001/02, č. 3, s. 145-149.
 • HORÁK, Karel et. al. 50. ročník matematické olympiády na středních školách. Praha: JČMF, 2001, ISBN 80-7015-828-X, 179 stran.
 • GERYK, Milan a ŠVRČEK, Jaroslav. Řetězové odmocniny. MFI, roč. 11, 2001/02, č. 5, s. 265-269.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Čtverce a trojúhelníky připsané stranám trojúhelníku (II. část). In Sborník „MAKOS 2001ÿ, Ústí nad Labem: vydavatelství UJEP, ISBN 80-7044-388-X, s. 48-52.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Důkazy vět při výuce planimetrie na ZŠ. In Sborník „Jak učit matematice žáky ve věku 10–15 letÿ, Litomyšl 18. – 20. 10. 2001, Praha: vydala MPS JČMF, 2002, ISBN 80-7015-840-9, s. 136-140.
 • HALAŠ, Radomír a ŠVRČEK, Jaroslav. Síta pro prvočísla speciálního tvaru. MFI, roč. 11, 2001/02, č. 10, s. 577-583.
 • HORENSKÝ, Radek a ŠVRČEK, Jaroslav. Řešení jistého typu rovnic a jejich soustav. MFI, roč. 12, 2002/03, č. 5, s. 257-267.
 • HORÁK, Karel et. al. 51. ročník matematické olympiády na středních školách. Praha: JČMF, 2003, ISBN 80-7015-924-3, 181 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. On the three maximum problems. Sarajevo: Triangle, Vol. 6, 2002/03 No. 3, p. 157-161.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. O cyklicznych uk ladach równa´n. Toru´n: wyd. Aksjomat, 2003, Miniatury matematyczne. Vol. 11, ISBN 83-87329-43-6, s. 69-82.
 • CALÁBEK, Pavel a ŠVRČEK, Jaroslav. Rekurentní posloupnosti v geometrii. MFI, roč. 12, 2002/03, č. 10, s. 577-584.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Bodové zisky v Matematickém Klokanovi. Rozhledy M-F, roč. 78, 2001, č. 3, s. 117-119.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Úvod do kombinatoriky. Olomouc: vydavatelství UP, 2003, ISBN 80-244-0734-5, 75 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Matematické soutěže pro žáky SŠ a ZŠ. In Sborník „Ani jeden matematický talent nazmarÿ, Hradec Králové 24. –26. 4. 2003, vydala JČMF, Hradec Králové 2004, ISBN 80-7015-936-7, s. 141-146.
 • HORÁK, Karel et. al. 52. ročník matematické olympiády na středních školách. Praha: JČMF, 2004, ISBN 80-7015-960-X, 186 stran.
 • KALINOWSKI, Józef a ŠVRČEK, Jaroslav. O uogólnieniu zadania z olimpiady. Wroclaw: Matematyka, Vol. LVII, 2004. Nr. 1. s. 48-49.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. On Some Types of Systems of Cyclic Equations in the Czech and Slovak Maths Competitions. Canberra: Mathematics Competitions, Australian Mathematical Trust Publishing, 2003, Vol. 16, No. 2, p. 70-83
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Geometrie pomáhá řešit algebraické úlohy. In Sborník „MAKOS 2003ÿ, Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-7290-156-7. s. 57-62.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Kriterium nesoudělnosti dvou celých čísel. MFI, roč.13, 2003/04, č. 8, s. 461-465.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Užitečná planimetrie. MFI, roč. 13, 2003/04, č.10, s. 577-583.
 • KOURLIANDTCHIK, Lev, MOLNÁR, Josef, ŠVRČEK, Jaroslav et. al. Matematyka jako jedna ca lo´s´c. Toru´n: wyd. Aksjomat, 2004, Miniatury matematyczne, Vol 14, ISBN 83-87329-53-3, s. 43-88.
 • HORÁK, Karel et. al. 49. ročník matematické olympiády na středních školách. Praha: JČMF, 2005, ISBN 80-7015-984-7, 191 stran.
 • BEČVÁŘ, Jindřich a ŠVRČEK Jaroslav. Arbelos. MFI, roč. 14, 2004/05,č. 9, s. 513-523.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Archimedův arbelos. In Sborník „MAKOS 2004ÿ, Ústí nad Labem: vydavatelství UJEP, 2005, ISBN 80-7044-582-3, s. 55-59.
 • KURLYANDCHIK, Lev, MOLNÁR, Josef, ŠVRČEK, Jaroslav et. al. O metodzie ´srodka ci¸e˙zkos´ci w geometrii. Toru´n: wyd. Aksjomat, 2005, Miniatury matematyczne, Vol. 15, ISBN 83-87329-67-3, s. 67-105.
 • KURLYANDCHIK, Lev, MOLNÁR, Josef, ŠVRČEK, Jaroslav et. al. Dzia-lania na pot¸egach. Toru´n: wyd. Aksjomat, 2005, Miniatury matematyczne, Vol. 16, ISBN 83-87329-66-5, s. 41-96.
 • GERETSCHLÄGER, Robert and ŠVRČEK, Jaroslav. A Local International Mathematics Competition (Special Edition). Canberra: Mathematics Competitions, Australian Mathematics Trust Publishing, 2005, Vol. 18, No.1, p. 39-51.
 • KURLIANDČIK, Lev a ŠVRČEK, Jaroslav. Metoda souřadnic při řešení algebraických úloh. MFI, roč. 15, 2005/06, č. 1, s. 11-16.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Matematické časopisy v práci s talenty. In Sborník „Ani jeden matematický talent nazmarÿ, Hradec Králové 14. –16. 4. 2005, vydala JČMF, 2005, ISBN 80-7290-224-5, s. 39-41.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Menelaova věta a její aplikace. In Sborník MAKOS 2005, vyd. Univerzita T. Bati, Zlín 2006, ISBN 80-7318-360-9, s. 112-117.
 • HORÁK, Karel at. al.: 53. ročník matematické olympiády na středních školách. Praha: JČMF, 2006, ISBN 80-7015-025-4, 204 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Lagrangeova identita. MFI, roč. 15, 2005/06, č. 9, s. 513-517.
 • KURLIANDČIK, Lev a ŠVRČEK, Jaroslav. O goniometrických identitách.MFI, roč. 16, 2006/07, č. 1, s. 1-10.
 • ŠVRČEK, Jaroslav a ZHOUF, Jaroslav. Práce s talentovanými žáky v matematice. (V rámci řešení projektu ESF „Podíl učitele matematiky na tvorbě školního vzdělávacího programu). Praha: JČMF, 2006, 50 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Nové formy práce s matematickými talenty. In Sborník „Nové metody propagace přírodních věd mezi mládežíÿ. Olomouc: vydavatelství UP, 2006, ISBN 80-244-1524-0. s. 18.
 • HORÁK, Karel et. al. 54. ročník matematické olympiády na středních školách. Praha, JČMF, 2006, ISBN 80-7015-109-9, 180 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Turnaj měst v České republice. MFI, roč. 16, 2006/07, č. 7, s. 402-406.
 • ŠVRČEK, Jaroslav a CALÁBEK, Pavel. Sbírka netradičních matematických úloh. Praha: Prometheus, 2007, ISBN 978-80-7196-341-7, 186 stran.
 • CALÁBEK, Pavel a ŠVRČEK, Jaroslav. Počítejte s Klokanem – Student (sbírka úloh s řešením pro 3. a 4. ročník SŠ z mezinárodní soutěže Matematický klokan 2000–2004). Olomouc: Prodos, 2007, 64 stran.
 • NEZVALOVÁ, Danuše et. al. Kompetence a standardy v počáteční přípravě učitele přírodovědných předmětů (biologie, fyzika, chemie) a matematiky pro střední školy. Olomouc: vydavatelství UP, 2007, ISBN 978-80-244-1693-9, 64 s.
 • KURLYANDCHIK, Lev a MOLNÁR, Josef a ŠVRČEK, Jaroslav at. al. Moment bezw ladno´sci Toru´n: wyd. Aksjomat, 2007, Miniatury matematyczne, Vol. 23, s. 45-77, ISBN 978-83-87329-92-4.
 • ŠVRČEK, Jaroslav a ZHOUF, Jaroslav. Turnaj měst v České republice s rozborem úloh. In Sborník „Ani jeden matematický talent nazmarÿ, Hradec Králové 2007. Praha: JČMF, ISBN 978-80-7290-332-0, s. 55-63.
 • NOVÁK Bohumil a MOLNÁR, Josef a ŠVRČEK, Jaroslav. Mathematics for the talented ones as well as the others. In Problems of Education in 21st Century, Vol. 2, 2007, s. 59-66, ISSN 1822-7864.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Středoevropská matematická olympiáda. MFI, roč. 17, 2007/08, č. 4, s. 203-209.
 • HORÁK, Karel et. al. 55. ročník matematické olympiády na středních školách. Praha, JČMF, 2007, ISBN 978-80-7015-133-4, 191 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. 1st Middle European Mathematical Olympiad, 20-26 September 2007, Eisenstadt, Austria. Canberra: Mathematics Competitions, Australian Mathematical Trust Publishing, 2007, Vol. 20, No. 2, p. 70-76.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. O důkazech zajímavých číselných rovností. Rozhledy matematicko-fyzikální, roč. 83 (2008), č. 1, s. 7-13.
 • ŠVRČEK, Jaroslav et. al. Mathematical Duel ’08. Olomouc: vydavatelství UP, 2008, ISBN 978-80-244-1989-3, 31 stran.
 • HORÁK, Karel a ŠIMŠA, Jaromír a ŠVRČEK Jaroslav. Second Middle European Mathematical Olympiad (Problems and Solutions). Olomouc: vydavatelství UP, 2008, ISBN 978-80-244-2120-9, 19 stran.
 • MOLNÁR, Josef a ŠVRČEK, Jaroslav. ICMI, ICME, WFNMC and ”STMMORAVA”. In Sborník „Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží. Olomouc: vydavatelství UP, 2008, ISBN 978-80-244-2127-8. s. 31-32.
 • ŠVRČEK, Jaroslav a CALÁBEK, Pavel. 2. ročník Středoevropské matematické olympiády. In Sborník „Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží. Olomouc: vydavatelství UP, 2008, ISBN 978-80-244-2127-8, s. 72.
 • ŠVRČEK Jaroslav. Tvorba a využití gradovaných řetězců matematických úloh. (Monografie, řada PřF UP.), Olomouc: vydavatelství UP, 2008, ISBN 978-80-244-2135-3, 47 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Úvod do kombinatoriky. (2. rozšířené vydáni.) Olomouc: vydavatelství UP, 2008, ISBN 978-80-244-2169-8, 82 stran.
 • HORÁK, Karel et. al. 56. ročník matematické olympiády na středních školách. Praha, JČMF, 2008, ISBN 978-80-7015-003-0, 186 stran.
 • KURLIANDČIK, Lev a ŠVRČEK, Jaroslav. Periodické posloupnosti. MFI, roč. 18, 2008/09, č. 6, s. 321-327.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. O jedné úloze z ukrajinské matematické olympiády. Rozhledy matematicko-fyzikální, roč. 84 (2009), č. 2, s. 5-11.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. O existenčních důkazech. In Sborník „MAKOS 2008ÿ, vyd. UP v Olomouci, 2009, ISBN 978-80-244-2341-8, s. 66-71.
 • ŠVRČEK, Jaroslav a CMAR, Jozef. O jedné úloze z rekreační matematiky. MFI, roč. 19, 2009/10, č. 2, s. 72-80.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Metoda podobnosti trojúhelníků. MFI, roč. 19, 2009/10, č. 4, s. 203-208.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Středoevropská matematická olympiáda. In Sborník „Ani jeden matematický talent nazmarÿ, Hradec Králové 2009. Praha: JČMF, ISBN 978-80-7290-417-4, s. 59-65.
 • HORÁK, Karel et. al. 57. ročník matematické olympiády na středních školách. Praha, JČMF, 2010, ISBN 978-80-7015-006-1, 198 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav et. al. Mathematical Duel ’10. Olomouc: vydavatelství UP, 2010, ISBN 978-80-244-2523-8, 34 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Využití shodnosti při řešení planimetrických úloh. In Sborník „MAKOS 2009ÿ, vyd. UP v Olomouci, 2010, ISBN 978-80-244-2585-6, s. 67-76.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Rovnostranný trojúhelník v práci s matematickými talenty. In Sborník „Dva dny s didaktikou matematiky 2010ÿ, Praha 2010, vyd. PedF UK, Praha 2010, ISBN 978-80-7290-483-9, s. 70-76.
 • CALÁBEK, Pavel a ŠVRČEK, Jaroslav a VANĚK Vladimír a ZHOUF Jaroslav. Péče o matematické talenty v České republice (2. vydání). Olomouc: vydavatelství UP, 2010, ISBN 978-80-244-1884-1, 39 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Užití vektorů při řešení geometrických úloh. In Sborník „MAKOS 2010ÿ, vyd. PedF UK Praha, 2011, s. 40-45.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. O jednom důkazu Hamiltonovy věty. MFI, roč. 20, 2010/11, č. 4, s. 193-196.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Vybrané zajímavosti z teorie čísel. In Sborník „Přírodovědec 2010 (v tisku).
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Co přináší učiteli práce s matematickými talenty? In Sborník „Dva dny s didaktikou matematiky 2011ÿ (v tisku).
 • HORÁK, Karel et. al. 58. ročník matematické olympiády na středních školách. Praha, JČMF, 2011, ISBN 978-80-7015-009-2, 212 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav et. al. Mathematical Duel ’11. Olomouc: vydavatelství UP, 2011, ISBN 978-80-244-2760-7, 38 stran.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. O teleskopických součtech a součinech. MFI, roč. 20, 2010/11, č. 10, s. 577-585.
 • ŠVRČEK, Jaroslav. Netradičně o kvadratických rovnicích a jejich soustavách. In Sborník „Přírodovědec 2011ÿ (v tisku).
 • ŠIMŠA, Jaromír a ŠVRČEK, Jaroslav. Šestero řešení úlohy z 60. ročníku MO. MFI, roč. 21, 2011/12, č. 3, s. 129-136.

Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet