Nacházíte se v sekci: Úvod » Zájemci o studium

Zájemci o studium

Co mi studium přinese?

 • Proč studovat u nás?
 • Jaké obory nabízíte?
 • Co mi studium přinese?
  • Matematika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské a navazující magisterské - dvouoborové, navazující magisterské jedooborové - doplnění aprobace pro vystudované učitele)

   Student získá hluboké odborné znalosti matematiky, především v základních matematických disciplínách - algebře, geometrii a matematické analýze, které jsou v magisterském stupni dále prohloubeny a doplněny o teorii množin, pravděpodobnost a statistiku a další matematické disciplíny.

   Součástí studia jsou i předměty pedagogické způsobilosti a didaktika matematiky, absolvent získává oprávnění vyučovat matematice v 5.-12.ročníku.

  • Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (bakalářské a navazující magisterské - dvouoborové, navazující magisterské jedooborové - doplnění aprobace pro vystudované učitele)

   Student si osvojí hluboké znalosti zobrazovacích metod, projektivní a diferenciální geometrie a seznámí se s aplikacemi deskriptivní geometrie v praxi. Naučí se používat příslušné počítačové programy, seznámí se s počítačovou grafikou a grafickým designem.

   Součástí studia jsou i předměty pedagogické způsobilosti a didaktika deskriptivní geometrie, absolvent získává právo vyučovat deskriptivní geometrii.

   Přírodovědecká fakulta UP je jednou ze dvou fakult v ČR, která studium Dg pravidelně nabízí.

  • Diskrétní matematika (bakalářské a navazující magisterské)


   Student získá hluboké odborné znalosti matematiky, především v základních matematických disciplínách - algebře, geometrii a matematické analýze, které jsou v magisterském stupni dále prohloubeny, doplněny o disciplíny diskrétní matematiky, teorii množin, pravděpodobnost a statistiku a další matematické disciplíny.
  • Algebra a geometrie (doktorské)


   Doktorské studium je zaměřeno na získání schopnosti samostatné vědecké práce v matematice. Probíhá pod vedením školitele aktivně vědecky činného v oboru a realizuje se především v oblasti algebraických struktur a diferenciální geometrie.
  • Didaktika matematiky (doktorské)


   Doktorské studium je zaměřeno na získání schopnosti samostatné vědecké práce v teorii vyučování matematice. Probíhá pod vedením školitele aktivně vědecky činného v oboru.
 • Najdu uplatnění a jaké?

  Absolventi studia matematiky a diskrétní matematiky se uplatní na všech pracovních místech, kde je třeba využít teoretických znalostí matematiky nebo je aplikovat, což je téměř ve všech oborech lidské činnosti (úřady a instituce, výrobní podniky, výzkumná centra, apod.); absolventi matematiky se zaměřením na vzdělávání mohou navíc vyučovat matematiku na různých typech škol - v současné době trvá poptávka po učitelích přírodovědných předmětů a naši absolventi jsou pokládáni za kvalitně připravené.

  Absolventi studia deskriptivní geometrie se uplatní na všech pracovních místech, kde jsou zapotřebí znalosti a aplikace zobrazovacích metod, počítačové grafiky a designu.

  Dále mohou vyučovat deskriptivní geometrii na středních školách, stálý zájem o naše absolventy je i na vysokých školách technických.


Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
tvorba webu Winternet