• Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/18.0013
  • Doba řešení: březen 2011 - únor 2014
Rozšíření akreditace učitelství matematiky a učitelství deskriptivní geometrie
na PřF UP v Olomouci o formu kombinovanou

Aktuality


11. 6. 2014

Do sekce "Studijní materiály" byla přidána nová publikace Mgr. Martina Sochora s prof. Josefem Mikešem.


24. 4. 2014

Do sekce "Studijní materiály" byla přidána nová publikace doc. Stanislava Trávníčka s RNDr. Pavlem Calábkem a RNDr. Jaroslavem Švrčkem.


22. 4. 2014

Do sekce "Studijní materiály" byly přidány tři nové publikace Mgr. Vladimíra Vaňka, Mgr. Marie Chodorové a Bc. Marie Ošlejškové s RNDr. Lenkou Juklovou.


3. 2. 2014

Byla aktualizována stránka projektového týmu.


29. 1. 2014

Do sekce "Studijní materiály" byly přidány čtyři nové publikace RNDr. Lenky Juklové, doc. Marka Jukla a Mgr. Marie Chodorové.


28. 1. 2014

Konala se přednáška prof. Karla Strambacha (Univerzita Erlangen) na téma "Výuka matematiky a geometrie na univerzitách v Německu".


11. 9. 2012

Na web do sekce "Fotodokumentace" byly přidány snímky ze schůzí projektového týmu a do sekce "Studijní materiály" preprint skript RNDr. Lenky Juklové.


1. 9. 2012

Je již k dispozici seznam předmětů s ICT komponenty a také kompletní přehled předmětů pro bakalářský i magisterský typ studia.


7. 10. 2011

Stránky projektu byly na adrese http://www.kag.upol.cz/m-dg/ uvedeny do provozu.

  • Administrátor: Doc. RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
  • Katedra algebry a geometrie, PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc