• Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/18.0013
  • Doba řešení: březen 2011 - únor 2014
Rozšíření akreditace učitelství matematiky a učitelství deskriptivní geometrie
na PřF UP v Olomouci o formu kombinovanou

Informace o projektu


Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro doplnění chybějící kvalifikace učitelů na ZŠ a SŠ, kterým povinnost doplnění kvalifikace vyplývá ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a to rozšířením akreditace stávajících studijních programů na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci o kombinovanou formu studia.

Obsahem projektu je zpracování materiálů potřebných pro akreditaci kombinované formy studia učitelství matematiky a učitelství deskriptivní geometrie. Půjde především o tvorbu elektronických studijních opor, vytvoření podmínek pro jejich tvorbu a dále též o inovaci těchto studijních programů/oborů a zvýšení kompetencí příslušných akademických pracovníků.

  • Administrátor: Doc. RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
  • Katedra algebry a geometrie, PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc