memo_zahlavi.jpg, 9 kB

HistorieZ podnětu organizačního výboru rakouské matematické olympiády (ÖMO) byly v průběhu 47. Mezinárodní matematické olympiády (IMO) ve Slovinsku (v červenci 2006) osloveny delegace devíti středoevropských zemí (Švýcarska, Rakouska, Německa, Slovinska, Chorvatska, České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska) a seznámeny s návrhem vytvořit pro matematicky talentované středoškoláky uvedených zemí novou soutěž nazvanou Středoevropská matematická olympiáda (MEMO - Middle European Mathematical Olympiad). Snahou iniciátorů jejího vzniku bylo umožnit dalším studentům zemí střední Evropy porovnat své znalosti z matematiky v mezinárodním měřítku. Na tomto jednání byly také předběžně stanoveny cíle a pravidla této nové mezinárodní matematické soutěže. Iniciátoři jejího vzniku přitom vycházeli z pravidel dvojstranné mezinárodní matematické soutěže středoškoláků Polsko - Rakousko, která existovala až do roku 2006 plných 29 let.

První ročník Středoevropské matematické olympiády (MEMO - Middle European Mathematical Olympiad) se uskutečnil v termínu 20. - 26. září 2007 v rakouském Eisenstadtu - hlavním městě spolkové země Burgenland. Soutěže se zúčastnilo 40 soutěžícíh ze sedmi středoevropských zemí (soutěže se v jejím prvním ročníku nezúčastnilo Německo a Maďarsko).

Druhý ročník soutěže se uskutečnil v termínu 4. - 10. září 2008 v Olomouci, hlavním organizátorem byla Ústřední komise MO. Soutěž proběhla za přímé finanční podpory MŠMT ČR. Sponzory soutěže byly dále Hanácká kyselka a.s., Horní Moštěnice a Pivovar ZUBR, Přerov. Vlastní soutěž se konala v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci. Garantem jejího zdárného průběhu byl přitom rektor UP v Olomouci - prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. Druhého ročníku soutěže se zúčastnilo celkově 52 soutěžících ze všech devíti zemí střední Evropy.

Třetí ročník MEMO se bude konat v září 2009 v Polsku, ve slezském městě Bialsko-Biała.