memo_zahlavi.jpg, 9 kB

Pravidla soutěžeKaždou zemi má právo reprezentovat šestičlenné reprezentační družstvo sestavené z žáků, kteří se ve stejném roce nezúčastnili Mezinárodní matematické olymmpiády (IMO) a současně budou v nadcházejícím školním roce stále žáky středních škol.

Každé reprezentační družstvo je na soutěž doprovázeno vedoucím týmu (leaderem), který je současně členem mezinárodní jury, a dále pedagogickým vedoucím (deputy leaderem).

Vlastní soutěž se koná ve dvou soutěžních dnech, a to nejprve jako soutěž jednotlivců, v níž jsou soutěžícím předloženy 4 úlohy, a den poté jako soutěž reprezentačních družstev, kdy jsou jednotlivým družstvům předloženy opět 4 soutěžní úlohy. Na vypracování řešení jednotlivých úloh (pro obě soutěže) mají soutěžící vyhrazen čas 5 hodin. Každá z úloh je přitom hodnocena celočíselným počtem bodů v rozmezí 0 - 8 dle předem navrženého a schváleného bodového schematu. Prvních 45 minut (po oba soutěžní dny) mohou soutěžící (reprezentační družstva) klást písemně své dotazy, na něž dostanou (podobně jako na IMO) písemnou odpověď schválenou mezinárodní jury.

Koordinace úloh probíhá podle předem stanoveného časového harmonogramu stejným způsobem jako na IMO.