tt.jpg, 1 kB zahlavi.jpg, 18 kB


Historie


První ročník mezinárodní matematické soutěže Turnaj měst (Tournament of Towns, Turnir gorodov) se uskutečnil na jaře roku 1980 jako matematická soutěž mezi středoškoláky tří vel-
kých měst tehdejšího SSSR (Moskvy, Kijeva a Rigy). U zrodu soutěže stáli přední matematiko-
vé uvedených tří měst; odbornými garanty za jednotlivá města byli po řadě (Nikolaj Nikolaje-
vič Konstantinov
, Alexej Tolpygo a Agnis Adžāns). První tři ročníky Turnaje měst se kona-
ly vždy jednou ve školním roce, ale od jeho čtvrtého ročníku probíhá soutěž ve dvou etapách -
na podzim a na jaře. Každá etapa má přitom dvě části - přípravnou část a hlavní část.


Tato nová matematická soutěž postupně získávala stále větší popularitu a každoročně se do ní zapojovala další města. Např. ve školním roce 1990/1991 se 12. ročníku Turnaje měst zúčast-
nilo také 65 měst z Austrálie, Bulharska, Německa, Řecka, Izraele, Kanady, Kolumbie a dal-
ších zemí celého světa. V současnosti má soutěž dvě velká koordinační centra, kterými jsou Moskva a Canberra. Zejména Australský matematický trust (AMT) věnuje popularizaci této soutěže v současné době velkou pozornost (viz literatura). Především díky této skutečnosti má Turnaj měst dnes již celosvětový charakter. Uvedená soutěž má nejen letitou tradici, ale také vysokou kvalitu v podobě původních netradičních úloh. Na jejich tvorbě se podílejí přední svě-
toví odborníci na práci s matematickými talenty.