Krajská komise MO - Olomouc

BlueBoard.cz


Členové komise

Předseda:

RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Čestný předseda:

doc. RNDr. Vladimír Vlček, CSc.

Tajemník:

Mgr. Miroslava Poláchová

Členové:

RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.

Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.

Mgr. Jitka Čtvrníčková

RNDr. Lenka Mádrová