Krajská komise MO - Olomouc

BlueBoard.cz


Propozice


Následující odkazy vedou k oficiálním propozicím a organizačnímu řádu Matemamatické olympiády v celé ČR, ale i v Olomouckém kraji, a to nejen v aktuálním soutěžním ročníku.