Krajská komise MO - Olomouc

BlueBoard.cz


Aktuality


29. 4. 2024

Zveřejňujeme výsledky krajských kol kategorií B a C, obě bodové hranice úspěšného řešitele byly stanoveny na 14 bodů.

13. 2. 2024

Zveřejňujeme výsledky krajských kol kategorií A a P, bodová hranice úspěšných řešitelů byla po řadě 15 a 11 bodů.

11. 9. 2023

Byly stanoveny termíny seminářů k Matematické olympiádě na školní rok 2023/2024: 15. 9. (jen A), 13. 10., 3. 11., 8. 12., 12. 1., 5. 4. (jen B, C).

25. 4. 2023

Zveřejňujeme výsledky krajských kol kategorií B a C, bodová hranice úspěšných řešitelů byla po řadě 12 a 11 bodů.

15. 2. 2023

Zveřejňujeme výsledky krajského kola kategorie P, bodová hranice úspěšného řešitele 15 bodů, bodová hranice postupu do ústředního kola 17 bodů.

6. 2. 2023

Zveřejňujeme výsledky krajského kola kategorie A, bodová hranice úspěšného řešitele 8 bodů, bodová hranice postupu do ústředního kola 14 bodů.

6. 12. 2022

Pozor změna! Semináře pro řešitele MO kategorií B a C jsou přesunuty z plánovaného termínu 2. 12. na pátek 9. 12.. Začátek ve stejnou dobu 13.30, učebny 5029 a 5032.

4. 11. 2022

Pozor změna Seminář pro kategorii C se překládá z plánovaného termínu 2. 12. na termím 9. 12.. Začátek ve stejnou dobu 13.30.

25. 8. 2022

Byly stanoveny termíny seminářů k Matematické olympiádě na školní rok 2022/2023: 16. 9. (jen A), 14. 10., 4. 11., 2. 12., 6. 1., 31. 3. (jen B, C). Změna pro C z 2. 12. na 9. 12.

28. 6. 2022

Dodělány zbývající výsledkové listiny za 71. ročník MO a vypsány termíny 72. ročníku MO

2. 5. 2022

Zveřejňujeme výsledky krajských kol kategorií B a C, bodová hranice úspěšného řešitele (nejvýše polovina řešitelů celého Česka) je u obou stanovena na 12 bodů.

7. 2. 2022

Zveřejňujeme výsledky krajského kola kategorie A, bodová hranice úspěšného řešitele 13 bodů, bodová hranice postupu do ústředního kola 17 bodů.

24. 11. 2021

Termíny seminářů v tomto školním roce 17. 9. (jen A), 15. 10., 5. 11., 26. 11., 7. 1., 1. 4. (jen B, C)

27. 4. 2021

Konečně bylo uzavřeny opravy úloh krajského kola 70. ročníku MO v kategoriích B a C ve všech krajích České republiky. Na základě obdržených výsledků ústřední komise stanovila bodové hranice pro úspěšného řešitele – v kat B na 9 bodů a v kat. C na 12 bodů.

25. 3. 2021

Zveřejňujeme výsledky distančního krajského kola kategorie Z9.

6. 3. 2021

Zveřejňujeme výsledky distančního krajského kola kategorie P.

15. 2. 2021

Zveřejňujeme výsledky distančního krajského kola kategorie A.

2. 9. 2020

Byly zveřejněny výsledky krajských kol kategorií B a C. Vzhledem k nejasnostem kolem organizace 70. ročníku MO se určitě ruší plánovaný seminář 18. září. O organizaci dalších seminářů se rozhodne podle aktuální situace.

10. 7. 2020

Jsou již k dispozici termíny nového (70.) ročníku matematické olympiády. Semináře k MO předběžně budou 18. září (jen kat. A), 16. října, 6. listopadu, 4. prosince, 8. ledna a 26. března (jen B a C). Definitivní termíny budou oznámeny na přelomu srpna a září.

10. 3. 2020

Vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu k uzavření všech škol s platností od středy 11. 3. 2020 do odvolání z důvodu omezení šíření koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) se ruší krajské kolo kat. Z v termínu 17. března 2020. O možném posunu termínu či definitivním zrušení se jedná.

23. 2. 2020

Konečně byly stanoveny výsledky krajského kola kategorie P. Pražští kolegové úlohy pečlivě opravili a stanovili bodovou hranici úspěšného řešitele na 13 bodů, úspěšnými řešiteli se tak stalo 51 z celkového počtu 102 řešitelů krajských kol. Bodová hranice postupu do ústředního kola MO (Teplice, 25.–28. 3. 2020) byla stanovena na 19 bodů. Náš kraj tak má mezi jeho 30 účastníky dva zástupce, kterým blahpopřejeme a fandíme, aby postoupili buď na Středoevropskou olympiádu v informatice (od 29. 6. Nagykanizsa, Maďarsko) nebo na Mezinárodní olympiádu v informatice (od 19. 7., Singapur).

11. 2. 2020

Zveřejňujeme výsledky krajského kola kategorie A. Po centrální koordinaci byla stanovena hranice postupu do ústředního kola na 16 bodů, letos z našeho kraje postupují dva řešitelé, oběma držíme palce v ústředním kole, které se bude konat od neděle 22. 3. v Teplicích. Nejlepší řešitelé z něj se mohou probojovat na 61. Mezinárodní matematickou olympiádu (Petrohrad, Rusko, 7.–18.7.) nebo 14. Středoevropskou matematickou olympiádu (Košice, Slovensko, 24. 8.–30. 8.). Dále Ústřední komise MO stanovila hranici úspěšného řešitele na 8 bodů. Z pravidla, že úspěšným řešitelem se stává nejvýše polovina účastníků krajských kolo v republice, kteří přitom získali alespoň 8 bodů, letos zafungovala druhá část. I přesto se úspěšnými účastníky v kraji staly dvě třetiny řešitelů, tedy letošní ročník můžeme v kraji hodnotit jako mimořádně podařený. Všem řešitelům srdečně blahopřejeme.